Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2010
- Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010 -

Διευκρινίζεται ότι ως προς τον τύπο εξέτασης του μαθήματος τον Σεπτέμβριο, ισχύει η σχετική ανακοίνωση για την εξεταστική του Ιουνίου (16 Μαίου).