ΙΣΧΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Τρίτη, 01 Ιουλίου 2008 -
Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΌΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009.