ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β' ΕΞΑΜ. ΤΟΥ 2007-2008 ΓΙΑ ΤΟ Δ' ΚΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤ' ΜΝΕΦ
- Τρίτη, 27 Μαΐου 2008 - 12:00 π.μ. -
καδημαϊκ τος 2007-2008, αριν ξάμηνο

Δ´ ΚΛΑΣΙΚΟ,  Φ.Ν. 22 α´, κα Ϟ´ ΜΝΕΦ,  Φ.Ν. 27 α´

Νεοελληνικ Φιλολογία

Νεοελληνικς Διαφωτισμός

Διδάσκων: Δημήτρης ρμάος

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 

(1) π τ διανεμημένο σύγγραμμα: Κ.Θ. Δημαρας [πιμ.], Κορας κα ποχή του (θ.: κδ. Ι. Ζαχαρόπουλος [Βασικ Βιβλιοθήκη, τ. 9.], 1953)

Εσαγωγή (σσ. 7-61).

2. Γρηγόριος Κωνσταντς, «Περ τς λλάδος» (σσ. 71-77).

3. δαμάντιος Κορας, «Παπ Τρέχας» Α´ (σσ. 167-71).

6. Γρηγόριος Ε´, «[γκύκλιος το 1819]» (σσ. 291-96).

14. Κωνσταντνος Κούμας, «Σύνοψις Φυσικς» (σσ. 338-51).

 

(2) Πρόσθετα κείμενα σ φωτοαντίγραφα (Μερικς κόμη  φορμς Λό­γου γι τν Νέο­ελληνικ Διαφωτισμό)