Έναρξη μαθημάτων 2017
- Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 - 7:48 π.μ. -

Τα μαθήματα της κοινωνιογλωσσολογίας για τους/τις φοιτητές/τριες του Η΄ εξαμήνου (κατεύθυνση Κλασσική, Γλωσσολογίας, ΜΝΕΦ και επιλογές των τμημάτων Γαλλικών και Σλαβικών Σπουδών κλπ.) θα αρχίσουν την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα (9.00-12.00, αμφιθ. 204).