Προσοχή: Αναβολή εξετάσεων!
- Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 - 9:33 π.μ. -

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών/τριών της 23ης Ιανουαρίου 2018 για το μάθημα της Κοινωνιογλωσσολογίας αναβάλλονται λόγω της απεργίας των διδασκόντων/ουσών. Θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία, μόλις είναι δυνατόν. Αυτή θα είναι πιθανώς προς το τέλος της εξεταστικής.