Σεμινάρια Microsoft Word, PowerPoint, Excel
- Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023 - 6:12 μ.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες / Αγαπητοί φοιτητές,

Το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας σκοπεύει να πραγματοποιήσει σεμινάρια Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Τα σεμινάρια αυτά θα προσφέρουν βασικές γνώσεις σε κάθε πρόγραμμα.

Προκειμένου να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα σεμινάρια όσο το δυνατόν καλύτερα, παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHqU5W5ptjtRsF2DDsiT0HLi3ae1n4dCebuY9v7DxxBN9_sA/viewform?usp=sf_link

Εκ μέρους του Εργαστηρίου Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας