Επαναληπτική εξέταση για τους νοσήσαντες με Covid
- Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 - 8:54 μ.μ. -
Η επαναληπτική εξέταση για το μάθημα ΓΦΓ13 "Γλωσσική Κατάκτηση" για τους
νοσήσαντες με Covid την ημέρα της κανονικής εξέτασης θα γίνει με προφορική
διαδικτυακή εξέταση την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 στις 10.00 πμ στον
παρακάτω Webex σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=ma57b4c23b589f2d68d80b32a02f54091

Σας ευχαριστώ.
Σπυριδούλα Βαρλοκώστα