Διεξαγωγή μελέτης στο Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Νευρογλωσσολογίας
- Τετάρτη, 08 Ιουνίου 2022 -

Στο Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας & Νευρογλωσσολογίας (ΕΚΠΑ) διεξάγεται μελέτη με θέμα την αντίληψη της ομιλίας μέσω της χειλεανάγνωσης από ακούοντες ενήλικες ηλικίας 18-30 ετών.

Η μελέτη βασίζεται σε οπτικό υλικό (βίντεο, εικόνες). H συμμετοχή είναι εθελοντική και ανώνυμη, και διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

Αν ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος στη μελέτη, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την επιστημονική υπεύθυνη της μελέτης Ευαγγελία Κυρίτση (Eva.Kyritsi@phil.uoa.gr).