Άρθρα για αφασία
- Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 - 9:04 μ.μ. -

Καλησπέρα,

Για την ομάδα της Αφασίας ανέβασα 2 άρθρα σε έναν φάκελο με τίτλο " Άρθρα για αφασία¨. Το άρθρο Varlokosta et al. (2016) είναι στη σελίδα 14 του pdf αρχείου.

Καλή συνέχεια.

ΣΒ