Θε3ματογραφία Α΄εξαμήνου. Α-Λ.
- Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2008 -

Για τους φοιτητές του Α΄Εξαμήνου. Θεματογραφία. Θα ετοιμάσετε το κείμενο 6 δηλ το ελληνικό στα λατινικά. Το κείμενο 5 θα το κάνουμε μαζί στο επόμενο μάθημα.Μ.Κικίλια