Εξετάσεις Σεπτεμβρίου
- Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020 - 6:11 μ.μ. -

Οι φοιτητές που χρωστούν το μάθημα θα υποβάλουν γραπτή εργασία. Για τη σύνταξη της εργασίας ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν στο εαρινό εξάμηνο. Η εργασία θα σταλεί στην ηλεκτρονική τάξη (στην ενότητα εργασίες).