Απαλλακτική εργασία
- Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020 - 5:04 μ.μ. -

Όσοι χρωστούν το μάθημα, θα μου στείλουν μια εργασία, το λιγότερο 400 λέξεων. Θα περιλαμβάνει την ανάλυση ενός μικρού κειμένου που θα επιλέξετε εσείς, από τα διδαχθέντα ή από όσα δεν διδάχτηκαν και περιέχονται στο διδακτικ εγχειρίδιο που σας διανεμήθηκε (Πολέμης-Μίνεβα, Bυζαντινα υμνογραφικά και αγιολογικά κείμενα). Δεν απαιτείται μετάφραση. Το κείμενο θα πρέπει να είναι έκτασης περίπου 10 γραμμών. Θα εεξτάσετε τη δομή του τις αφηγηματικές τεχνικές, ή την ιδεολογία του. Θα το αντιμετωπίσετε σαν να επρόκειτο να το διδάξετε στους μαθητές σας στην τάξη. Δεν θα υπάρχουν καθόλου βιογραφικά στοιχεία για τον συγγραφέα. Θα επικεντρωθείτε α[ποκλειστικά σε αυτά που λέει το κείμενο που θα επιλέξετε. Η εργασία θα σταλεί μέχρι την 1η Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση polemisgiannis@gmail.com