Εξεταστέα ύλη
- Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 - 5:32 μ.μ. -

Όλες οι σημειώσεις που αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά και από το βιβλίο Ι. Πολέμη-Ε. Μίνεβα, Βυζαντινα υμνογραφικά και αγιολογικά κείμενα, οι σελίδες 42-52, 314-318 και 658-659