Παράταση προθεμίας υποβολής εργασιών
- Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021 - 11:21 π.μ. -

Σας ενημερώνω ότι η προθεσμία υποβολής εργασιών παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.