Σύνδεσμος για τα μαθήματα
- Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021 - 7:25 μ.μ. -

Το σεμινάριο “Ο Οίκος στον Ευριπίδη: Άλκηστη-Μήδεια-Ιππόλυτος” θα γίνεται κάθε Παρασκευή 3-6 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mc9db2f521b6a7b285e0d114c8b304696

 

Ο σύνδεσμος θα είναι ο ίδιος για όλα τα επόμενα μαθήματα. Σε περίπτωση που χρειαστούν, ας έχετε και τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Meeting number: 121 569 8669

 

Password: p6RYaaDAM92

 

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021. Η παρουσία είναι υποχρεωτική. Έχετε περιθώριο δύο απουσιών.