Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης Σταθερότητας Φαρμακευτικών Προϊόντων
- Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2023 - 8:07 μ.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

 

σας ευχόμαστε καλή χρονιά, με υγεία και πρόοδο στις σπουδές σας.

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, μέσω του παρακάτω link, για το μάθημα 'Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων' έως τις 21/2. Είναι μία διαδικασία απαραίτητη για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.

 

https://survey.uoa.gr/L451996

 

Σας ευχαριστούμε

Οι διδάσκοντες