Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης Σταθερότητας Φαρμακευτικών Προϊόντων
- Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020 -

Αγαπητοί φοιτητές,

 

σας εύχομαι καλές γιορτές, με υγεία και πρόοδο στις σπουδές σας.

Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, μέσω του παρακάτω link, για το μάθημα 'Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων' έως τις 31/1. Είναι μία διαδικασία απαραίτητη για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος.

 

https://survey.uoa.gr/L485225

 

Σας ευχαριστώ 

Ι. Ντότσικας (εκ μέρους και του κ. Λουκά)