συνδεσμος μαθήματος 26-5-2021
- Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 -

Pharm Chem 2, 26-5

Hosted by Panagiotis Marakos

 

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mba4f8e885e74201e2f0528fdcabc5f28

Wednesday, May 26, 2021 11:00 am | 2 hours | (UTC+03:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 121 992 7730

Password: N9gsmJ7qeu7