αξιολόγηση μαθήματος
- Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 -

 

Αγαπητοί φοιτητές παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Link ερωτηματολογίουhttps://survey.uoa.gr/L223271