Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
- Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι οι ασκήσεις του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας Ι για την ‘ομάδα Ββ’ (εμφανίζονται ακολούθως οι αντίστοιχοι αριθμοί μητρώου) θα ξεκινήσουν τη ΄Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 14.00. Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δ8 με φυσική παρουσία.

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: Εργαστηριακό Τμήμα  Ββ
α/α Αριθμός μητρώου
1 1452201900058
2 1452201900060
3 1452201900063
4 1452201900066
5 1452201900067
6 1452201900070
7 1452201900072
8 1452201900073
9 1452201900075
10 1452201900082
11 1452201900083
12 1452201900086
13 1452201900087
14 1452201900089
15 1452201900094
16 1452201900099
17 1452201900100
18 1452201900102
19 1452201900103
20 1452201900105
21 1452201900106
22 1452201900125
23 1452201900133
24 1452201900137
25 1452201900142
26 1452201900145
27 1452201900146
28 1452201900158
29 1452201900167
30 1452201900168
31 1452201900169
32 1452201900170
33 1452201900175