εξετάσεις των επί πτυχίω Φεβ 203
- Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 - 2:00 μ.μ. -

Οι εξετάσεις των επί πτυχίω θα διενεργηθούν γραπτώς και δια ζώσης κατά το διήμερο 15-16 Φεβρουρίου 2023. Παρακαλούνται οι επί πτυχίω που επιθυμούν να εξεταστούν στην παρούσα εξεταστική, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο διδάσκοντα μεχρι τις 10 φεβρουαρίου, ώστε να ορισθεί η ακριβής ώρα και ο χώρος όπου θα λάβει χώρα η εξέταση.

 

Θ.Α.