Πρόγραμμα κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για νέους/ες Eυρωπαίους/ες δημοσιογράφους
- Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023 - 11:30 π.μ. -

Πρόγραμμα κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για νέους/ες Eυρωπαίους/ες δημοσιογράφους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από την γραμματεία