ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ " ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
- Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 -

Το μάθημα " ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" για τα ολοκληρωμένα εξάμηνα θα εξετατεί την Δευτέρα 18/2, ώρα 5-7 στην αίθουσα 111.