Βεβαίωση Εμβολιασμού
- Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 -

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίσουν τη βεβαίωση εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησης Covid-19 στη Γραμματεία της Β΄ Ψυχιατρικής Κλινικής.