ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (10ου-12ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΣΤHN ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ECLASS
- Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 - 1:23 μ.μ. -

Αθήνα, 22-9-2022

                      

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω απενεργοποίησης του συγκεκριμένου μαθήματος με τίτλο «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ- Β' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Π.Γ.Ν. "ΑΤΤΙΚΟΝ" (MED841)», καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν απαραιτήτως και άμεσα στο αντίστοιχο με τίτλο «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Β ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ (MED1972)» από το οποίο πλέον θα ενημερώνονται.

                                                                                      

                                                                                                                             Από την Κλινική