ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022_ΟΜΑΔΑ Α 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ _10/6/2022
- Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2022 -

Αθήνα, 3-6-2022     

                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι προαιρετικές εξετάσεις της Εαρινής περιόδου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 για την ΟΜΑΔΑ Α των φοιτητών 10ου εξαμήνου (περίοδος άσκησης 28/2/2022 – 3/6/2022) στο μάθημα ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (10ο-12ο εξάμηνο) θα πραγματοποιηθούν προφορικά την Παρασκευή 10/6/2022 και ώρα 10.00πμ στη Γραμματεία της Κλινικής (1ος όροφος, ΠΓΝ «Αττικόν»).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητα:

  1. Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bppk.students@yahoo.com (αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, αρ. μητρώου, τηλέφωνο, μάθημα προς εξέταση) έως την Τετάρτη 8-6-2022 (και ώρα 15.00)
  2. Η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας την ημέρα της εξέτασης και η προσκόμιση: πιστοποιητικoύ εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να τηρήσουν την καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής ώστε να υπάρχει χρόνος για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται και δεν θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις φοιτητές που είτε έχουν δηλώσει συμμετοχή εκπρόθεσμα είτε δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚΝ95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.

 

Από την Κλινική