ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023
- Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 - 12:32 μ.μ. -

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 2022-2023

 1. ΑΜ 1450202000023 10 ΔΕΚΑ
 2. ΑΜ 1450202000139 10 ΔΕΚΑ
 3. ΑΜ 1450202000141 10 ΔΕΚΑ
 4. ΑΜ 1450202000150 10 ΔΕΚΑ
 5. ΑΜ 1450202000326 10 ΔΕΚΑ
 6. ΑΜ 1450202000333 10 ΔΕΚΑ
 7. ΑΜ 1450202200010 10 ΔΕΚΑ
 8. ΑΜ 1450202200027 10 ΔΕΚΑ
 9. ΑΜ 1450202200047 10 ΔΕΚΑ
 10. ΑΜ 1450202200050 10 ΔΕΚΑ
 11. ΑΜ 1450202200070 10 ΔΕΚΑ
 12. ΑΜ 1450202200071 10 ΔΕΚΑ
 13. ΑΜ 1450202200075 10 ΔΕΚΑ
 14. ΑΜ 1450202200083 10 ΔΕΚΑ
 15. ΑΜ 1450202200090 10 ΔΕΚΑ
 16. ΑΜ 1450202200106 10 ΔΕΚΑ
 17. ΑΜ 1450202200113 10 ΔΕΚΑ
 18. ΑΜ 1450202200118 10 ΔΕΚΑ
 19. ΑΜ 1450202200123 10 ΔΕΚΑ
 20. ΑΜ 1450202200125 10 ΔΕΚΑ
 21. ΑΜ 1450202200127 10 ΔΕΚΑ
 22. ΑΜ 1450202200156 10 ΔΕΚΑ
 23. ΑΜ 1450202200162 10 ΔΕΚΑ
 24. ΑΜ 1450202200167 10 ΔΕΚΑ
 25. ΑΜ 1450202200180 10 ΔΕΚΑ
 26. ΑΜ 1450202200181 10 ΔΕΚΑ
 27. ΑΜ 1450202200199 10 ΔΕΚΑ
 28. ΑΜ 1450202200216 10 ΔΕΚΑ
 29. ΑΜ 1450202200192 10 ΔΕΚΑ
 30. ΑΜ 1450202200294 10 ΔΕΚΑ
 31. ΑΜ 1450202200321 10 ΔΕΚΑ
 32. ΑΜ 1450202200319 10 ΔΕΚΑ

 

Σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας συνεργασία

Εκ του Ανθρωπολογικού Μουσείου