ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2023
- Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 - 12:18 μ.μ. -

Παρακαλούμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, οι οποίοι έχουν αναλάβει

να διεκπεραιώσουν επιστημονική εργασία, θα πρέπει πρώτα να στείλουν ηλεκτρονικά

την εργασία τους στον επιβλέποντα διδάσκοντα που έχουν επιλέξει και μετά να την παραδώσουν

σε έντυπη μορφή το αργότερο μέχρι τις 6 Μαρτίου 2023 στο Ανθρωπολογικό Μουσείο.

Σας ευχαριστούμε για την ευγενική σας συνεργασία

Εκ του Ανθρωπολογικού Μουσείου