ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2022
- Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 - 10:52 π.μ. -

Οι εξετάσεις στα μάθημα της Χειρουργικής Παθολογίας Ι και Χειρουργικής Παθολογίας ΙΙ  θα διεξαχθούν :

τη Δευτέρα, 14  Νοεμβρίου  2022, ώρα  11:00 ή την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 13:00

Η εξέταση του μαθήματος Χειρουργική θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11:00 ή την Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12:00.

Προσοχή :

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν  να δηλώσουν συμμετοχή  σε μία από της δύο ημερομηνίες για τα μαθήματα Χειρουργική Παθολογία Ι και ΙΙ μέχρι:

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2022 ή μέχρι Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Και για το μάθημα της Χειρουργικής μέχρι την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2022 ή τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022.

 

Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται αποστέλλοντας email στη διεύθυνση asurgery@med.uoa.gr. Στο μήνυμα σας θα πρέπει να αναφέρετε:  το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό μητρώου, το εξεταζόμενο μάθημα, την ημερομηνία εξέτασης και το τηλέφωνο σας.