ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2
- Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 - 12:51 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βάλετε ρήτρα στο γραπτό σας έως και αυτή την Παρασκευή 23/2.

 

Από τη γραμματεία φοιτητών του Εργαστηρίου