ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ανακοινώσεις

Εξεταστέα ύλη ακαδ. έτους 2021-2022
- Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022 -

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ», 2η έκδοση, 2013

 • Κεφάλαιο 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (όλο εκτός από τις παραγράφους 2 και 4.5)
 • Κεφάλαιο 2: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ – ΎΛΗΣ (όλο εκτός από τις παραγράφους 2.2, 3.1.4, 3.2 και 4.2)
 • Κεφάλαιο 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ (μόνο οι παράγραφοι 2.1, 3.2.1-3.2.3, 3.3.1, 3.3.2.2)
 • Κεφάλαιο 4: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (όλο εκτός από την παράγραφο 2.6)
 • Κεφάλαιο 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (όλο εκτός από τις παραγράφους 3 & 10)
 • Κεφάλαιο 6: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (όλο)
 • Κεφάλαιο 7: ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ (Μόνο οι παράγραφοι 1, 2, 3, 11 και 12)
 • Κεφάλαιο 8: ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ (όλο)
 • Κεφάλαιο 11: ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (όλο)
 • Κεφάλαιο 12: ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (όλο)
 • Κεφάλαιο 13: ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ - ΡΕΤ (όλο εκτός από την παράγραφο 6)
 • Κεφάλαιο 14: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΑΜΣ) (όλο εκτός από την παράγραφο 4.5)
 • Κεφάλαιο 15: ΥΠΕΡΗΧΟΙ (όλο εκτός από την παράγραφο 6.13)
 • Κεφάλαιο 17: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (όλο εκτός από την παράγραφο 7)