- Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2003 -
Το Μάθημα βρίσκεται υπό κατασκευή. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν από τώρα για τις Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής, μπορούν να δουν τις σχετικές ιστοσελίδες στη δ/νση http://asclepieion.mpl.uoa.gr/pubASPIS Προβλεπόμενη έναρξη του Μαθήματος περί το τέλος Απριλίου 2003