ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023
- Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023 - 12:01 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές/ αγαπητές φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε πως η άσκησή σας στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία με δια ζώσης μαθήματα (3η ομάδα του 8ου εξαμήνου) θα ξεκινήσει στις 13 Φεβρουαρίου 2023.  Η προσέλευσή σας κάθε πρωί θα γίνεται στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Α. Συγγρός στις 8.15 π.μ. Η πρώτη διάλεξη της ημέρας είναι στις 8.30-9.30π.μ., ακολουθεί κλινική άσκηση, που πραγματοποιείται από τις 9.45 ως τις 11.15 π.μ., και οι υπόλοιπες διαλέξεις στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου. Παρουσίες θα λαμβάνονται σε κάθε μάθημα του αμφιθεάτρου και θα σας δοθεί παρουσιολόγιο, το οποίο θα σας σφραγίζουν οι εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης στα Ιατρεία (όριο απουσιών:2 εκ των οποίων η μια αναπληρώνεται στο εφημερίο).

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εκπαίδευσης (τηλ. 2107210839- Κατσιάπη Μαρία- Ειρήνη)