Μηχανική Μάθηση

Ανακοινώσεις

Note on Regularized Regression
- Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 -

Στο φάκελο Έγγραφα/R Programs έχω αναρτήσει ένα αρχείο RMarkdown με σημειώσεις για regression και regularized regression στο R, με απευθείας υπολογισμους, όπως επίσης και με χρήση κατάλληλων συναρτήσεων του R.

Το πλάνο για αυτή την εβδομάδα είναι να τελειώσουμε τη Δευτέρα τη συζήτηση για classification μελετώντας το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης, να κάνουμε το δεύτερο εργαστήριο R την Τρίτη και να κάνουμε ένα μάθημα με εργαστήριο και ασκήσεις την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη θα έχω αναρτήσει τη δεύτερη εργασία σε regression/classification.

Καλή εβδομάδα,

ΑΜ