Ανάρτηση Εκφωνήσεων Εργασιών
- Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 -

Στο φάκελο Έγγραφα έουν αναρτηθεί οι πρώτες δύο εργασίες στο Πρόβλημα Μεταφοράς και Ανάθεσης και στα Δίκτυα. Κάποιες από αυτές θα τις δουλέψουμε και στην τάξη.

 

Γιάννης Δημητρακόπουλος