Διευκρινίσεις για Εργασία
- Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 - 3:59 μ.μ. -

Σχετικά με την εργασία που θα πρέπει να παραδώσετε, δίνω τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Η σωστή άσκηση είναι η 9.2 και όχι η 9.3 του Κεφαλαίου 17 (Queueing Theory) της 8ης έκδοσης.

2. Τα ερωτήματα που αφορούν υπολογισμούς με Excel δε θα τα λάβετε υπόψη και δε θα γίνουν.


Ευχαριστώ.

Γιάννης Δημητρακόπουλος