Νέες Σημειώσεις
- Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009 -
Τοποθετήθηκε στα "Έγγραφα-Πρόχειρες περιληπτικές σημειώσεις" το τέταρτο κεφάλαιο των σημειώσεων.