ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΣΚΗΣΗ
- Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2009 -
Μετά τη σημερινή συζήτηση στην τάξη, τοποθετήθηκε στα `Έγγραφα\' μια ενδιαφέρουσα άσκηση πάνω στο Θεώρημα Tonelli.