ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΣΚΗΣΗ
- Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009 - 12:00 π.μ. -
Μετά τη σημερινή συζήτηση στην τάξη, τοποθετήθηκε στα `Έγγραφα\' μια ενδιαφέρουσα άσκηση πάνω στο Θεώρημα Tonelli.