Ματαίωση Μάθηματος Παρασκευής 11 Μαΐου 2012
- Τετάρτη, 09 Μαΐου 2012 -

Την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 δεν θα γίνει το μάθημα των Στοχαστικών Ανελίξεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.