- Τετάρτη, 01 Δεκεμβρίου 2004 -

Μέρα : Δευτέρα Δεκέμβριος 13, 2004   Ώρα : 11:00 AM  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ LATEX

ΑΙΘΟΥΣΑ 21