- Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2004 -

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(8-11-2004)

Όσοι ενδιαφέρονται για να παρακολουθήσουντο μεταπτυχιακό μάθημα ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ στοοποίο θα διδαχθούν τα πακέτα MATLAB, MATHEMATICA, LATEX, HTML, παρακαλώ ας επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα.Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή σας στο μάθημα ανατρέξτε στη σελίδατου μαθήματος http://eclass.uoa.gr/MATH133/ή στο γραφείο 112.

Ο διδάσκον

ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Email: hammer@math.uoa.gr