Μάθημα Τετάρτης 3/5 αλλαγή ώρας
- Τρίτη, 2 Μαΐου 2023 - 9:56 μ.μ. -

Το μάθημα της Τετάρτης 3/5 θα γίνει 11-1 αντί για 9-11, έπειτα από αίτημα μεταφοράς της ώρας του μαθήματος Απαραμετρική Στατιστική. Η αλλαγή είναι μόνο για αυτή την Τετάρτη.

Α. Μπουρνέτας