Έναρξη e-μαθημάτων από Τρίτη 23/02/21
- Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 -

Τα στοιχεία σύνδεσης για το μάθημα είναι: 

Simulation
Hosted by Fotios Siannis

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=ma72399e211b0c056f78aa4fc5656ca5d
Tuesday, Feb 23, 2021 11:00 am | 2 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Occurs every Tuesday, Thursday effective 2/23/2021 until 6/10/2021 from 11:00 AM to 1:00 PM, (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 121 304 1921
Password: iDCMbg6VP32

Join by video system
Dial 1213041921@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2
Access code: 121 304 1921