Ανακοίνωση συνδέσμου για το μάθημα της 16ης.11.2023
- Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023 - 8:42 μ.μ. -

Το αυριανό (16.11.2023) μάθημα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m14094e1b02f4977e0cedbb7475d5ad4d

 


Thursday, November 16, 2023 3:00 PM | 2 hours 15 minutes | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 2734 293 2118
Password: eMnH57TFWN8

Join by video system
Dial 27342932118@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

Access code: 273 429 32118