Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Ελληνοϊταλικές Σπουδές"
- Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021 -

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 13η Συνέλευση του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (10.5.2020) αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (ΦΕΚ: 2555, τ. Β΄, 2/7/2018).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» είναι διετούς διάρκειας και η παρακολούθηση δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 θα επιλεγούν δεκαπέντε (15) φοιτητές/φοιτήτριες της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, εκ των οποίων:

Α) οι δέκα (10) από πανεπιστημιακά τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ ή της αλλοδαπής, και

Β) oι πέντε (5) από πανεπιστημιακά τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις 23 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την Γραμματεία του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» δεν απαιτεί την καταβολή διδάκτρων.

Βλ. αναλυτικά σε www.ill.uoa.gr