- Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2004 - 12:00 π.μ. -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η 

19.10.2004

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν σαν εργασία τους κάποιο θέμα που σχετίζεται με την Διάγνωση της Τερηδόνας μπορούν να απευθυνθούν στον κ.Λαγουβάρδο (καθημερινά 9-12.30 πλήν Πέμπτης). Θέματα στο παραπάνω περιεχόμενο είναι:

1. Η ακρίβεια της Οπτικής Παρατήρησης για τις τερηδόνες οπών και σχισμών 

2. Η   ακρίβεια της διάγνωσης τερηδόνας λείων επιφανειών με τη συσκευή DIAGNOdent

3. Οι απόψεις για τη χρήση ή όχι  του ανιχνευτήρα στη διάγνωση τερηδόνων οπών και σχισμών ή όμορων επιφανειών

4. Η σχέση του χρώματος της τερηδονικής βλάβης με την ιστιπαθολογία της.

5. Παράμετροι στο δένδρο απόφασης για επέμβαση σε τερηδονικές βλάβες.

 

Π.Ε.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ