Αναγνώριση Προτύπων (ΠΜΣ 532)

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 18/1/2016
- Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016 -

Απλή υπενθύμιση για την αναπλήρωση του τελευταίου μαθήματος, που θα γίνει τη Δευτέρα 18/1, 10 με 1.