ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ανακοινώσεις

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΊΟΣ 2022-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΩ WEBEX
- Τρίτη, 3 Μαΐου 2022 - 7:04 μ.μ. -

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εκπονήσουν Διπλωματική εργασία με εμένα, να βρεθούμε να συζητήσουμε αλλά και να δοθούν θέματα. Στις 10:00 π.μ.

https://uoa.webex.com/meet/anoikono