ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 -

Την Δευτέρα 13/12/2021 μετά τις 11:00 θα δώσω θέματα για τις διπλωματικές σας εργασίες στην αίθουσα      Β 117. Θα δοθούν και διευκρινήσεις επί των θεμάτων και της δομής των εργασιών.

Οικονομόπουλος