ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
- Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 - 12:31 π.μ. -

Οι εργασιες θα είναι ασκήσεις τις οποιες πρέπει να λύσετε και να μου τις στείλετε εντος της προθεσμίας που αναγράφω

και εχει ανακοινωθεί στα "εγγραφα"

Η Καθηγήτρια του μαθήματος